choose language: PLENDEFRESRUUAITCZROHU
ITC Audio offers products AVISmedia
welcome to shop

WARNING! Installation companies we have a special offer of cooperation.
Become our partner!

NOVELTY !!!  Wireless conference system series 500. View tab "conference systems"

Akustyka pomieszczeń

    Opracowanie i praktyczna realizacja projektu nagłośnienia danej przestrzeni wymaga dużego doświadczenia i wiedzy z zakresu różnych działów akustyki, elektroakustyki i psychoakustyki.

    Przy realizacji projektu nagłaśniania przestrzeni zamkniętej należy przyjąć schemat postępowania w wyniku którego zrealizowne zostanie zamierzenie projektowe. Przed przystąpieniem do projektowania systemy należy podjąć następujące działania:

 

1. Przeprowadzić analizę geometryczną pomieszczenia.

2. Przeprowadzić analizę pierwszych odbić.

3. Określić warunki pogłosowe.

4. Wyznaczyć odległość krytyczną.

5. Ocenić poziom tła akustycznego oraz izolacyjność odgród akustycznych.

6. Opracować zalecenia dotyczące korekty własności akustycznych pomieszczenia.

 

    Po przeprowadzeniu zaleceń zawartych w p. 6 co na ogół wymaga uzgodnień z projektantem wnętrz możemy przystąpić do realizacji kolejnych zadań:

 

7. Określenie parametrów i standardu nagłaśniania tj.:

 

    - wyznaczenie minimalnego i maksymalnego poziomu dźwięku,

    - wyznaczenie marginesu nagłaśniania,

    - określenie szerokości pasma transmisji,

    - określenie maksymalnej ndopuszczalnej nierównomierności nagłaśniania.

 

8.   Wyznaczenie mocy akustycznej niezbędnej do zrealizowania założeń zawartych w p. 7.

9.   Dobór zestawów głośnikowych oraz mikrofonów o parametrach zgodnych z założeniami.

10. Obliczenie mocy elektrycznej wzmacniaczy.

11. Wybór układu rozmieszczenia zestawów głośnikowych.

12. Opracownie przebiegu i danych technicznych linii głośnikowych.

 

    Przyjęćie  podanego schemat postępowania przy opracowaniu projektu nagłaśniania gwarantuje uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów projektowania, co w konsekwencji daje podstawę do prawidłowej realizacji projektu nagłośnienia.

 

PRICES AND COOPERATION

All prices published on English version of web site are USD End User suggested prices. Please contact us for special Export Price List if you are installation company or local dealer.

AVISmedia is looking for general ITC distributors in European countries. Please contact us if you are interested.

TECHNICAL AND QUOTATION SUPPORT

If you have any needs about system quotation or if you have some technical question or doubt about ITC equipment and systems then please do not hesitate to contact us! You can use special contact form (“Ask for quotation”) or you can write and call to us. Please open “Contact” site where you can find e-mail addresses and phone numbers.

Using the itc-pa.pl website means accepting the terms contained in the privacy policy. In particular, this applies to the acceptance of the processing and storage of personal data collected through this Site and used for marketing and commercial purposes. This website uses cookies collected for tatistical purposes, profiling advertisements and used for the proper operation of the website. Terms of storage or access to cookies can be changed in the browser settings - failure to change browser settings is synonymous with consenting to save them.

In the absence of acceptance of the above (and included in the 'Privacy Policy') records, please do not use this Site and leave it immediately.

I understand and accept it